Vooraanmelden kind

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Van harte welkom op CBS It Harspit

Door middel van het invullen van dit formulier, zullen we uw kind op een lijst met vooraanmeldingen plaatsen. We mogen uw zoon of dochter op dit moment namelijk nog niet definitief inschrijven in verband met de Wet op Passend Onderwijs. Wanneer u onze school als eerste voorkeursschool heeft aangegeven, ontvangt u een aanmeldingsformulier als uw kind de leeftijd van 3 jaar en 9 maanden heeft bereikt. In het kader van de Wet op Passend Onderwijs zal er vervolgens volgens een vaststaande procedure worden gehandeld. Informatie hierover kunt u opvragen bij de directeur. 

Om zicht te krijgen op mogelijke toekomstige leerlingen, willen we u vragen onder aan het formulier alvast de namen en geboortedata van jongere broertjes en/of zusjes in te vullen.