MR

Een goede en prettige school maken we samen: ouders, en leerkrachten. Wij vinden het daarom heel belangrijk om samen te praten én beslissen over zaken die het onderwijs aangaan. Dit gebeurt in de medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders en  leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van CBS It Harspit.

De medezeggenschapsraad heeft medezeggenschap over alle zaken die direct of indirect invloed hebben op de dagelijks praktijk van het onderwijs op CBS It Harspit.

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het zorgt ervoor dat beleidsbesluiten breed worden gedragen door leerkrachten en ouders. En dat het beleid van de school zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoeften van school, ouder en kind. De leden van medezeggenschapsraad denken, praten en beslissen mee op een positieve en open manier. Dit vanuit één gezamenlijk doel: een gedegen en veilige school waar onze kinderen prettig leren en werken.

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

  • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
  • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

De medezeggenschapsraad wordt op dit moment gevormd door:

  • C. van der Meulen (leerkracht) 
  • R.  Jongsma(leerkracht) 
  • G. Hiemstra (ouder) 
  • H. Kuipers(ouder) 

Mailadres: mr.harspit@arlanta.nl