Missie

MISSIE van CBS IT HARSPIT

CBS IT HARSPIT is  een professionele leergemeenschap waar,  vanuit een christelijke  levensovertuiging, leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving samenwerken om bij te dragen aan een optimale algehele ontwikkeling van het individuele kind. Samengevat in het motto:

SAMEN LEREN – SAMEN WERKEN - SAMEN LEVEN