OPC

Wie zijn wij?

In 2018 is de ouderparticipatie commissie (OPC) ontstaan. De commissie bestaat uit 4 ouderleden en de directie. De commissie stelt ten doel om de samenwerking tussen school en thuis te bevorderen/ verbeteren ten dienste van het onderwijs. Kinderen presteren beter als de ouders betrokken zijn en ouders raken meer betrokken als school daar bewust werk van maakt. Uw betrokkenheid is belangrijk!

3 ouders zitten in de OPC;

  • *Wieke Hoekstra ( vz.)
  • *Tiny vd Veen ( secr.)
  • *Peter Sannes ( alg. lid)

Wij praten met de directie over verschillende belangrijke onderwerpen die bij ouderbetrokkenheid horen; communicatie, activiteiten en werkzaamheden, goede sfeer en cultuur enz.

Samen met school willen we allemaal graag het beste voor ons kind!