Educatief partnerschap

Educatief partnerschap is voor de schoolorganisatie een belangrijk middel om vorm en inhoud te geven aan het uitgangspunt dat school en ouders een collectief doel nastreven, n.l. kwalitatief goed onderwijs voor ieder kind op school. Het schoolteam, de directie, de ouders vormen samen een gemeenschap waarvan alle leden de doelstellingen op het gebied van vorming, opvoeding en identiteit met  elkaar delen

Visie van de Stichting op Educatief partnerschap: Wederzijdse betrokkenheid van ouders en school teneinde optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling van het kind. Educatief partnerschap is één van de waarborgen voor betrokkenheid van ouders en andere betrokkenen bij de school.

School en ouder hebben een collectief doel. Samen bepalen zij op welk wijze de school en de ouders op elkaar worden betrokken. Zij vormen een gemeenschap waarvan alle leden de doelen over vorming, opvoeding en identiteit  delen. De rol die daarin voor de ouders met name weggelegd is, ligt op het gebied van de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijskundige en levensbeschouwelijke identiteit van de school, en niet op de beheersmatige aspecten binnen (de leiding van de) school.