Jaarplan

Jaarplan 2022-2023

Het jaarplan voor het schooljaar 2022-2023 bevat veel punten uit het afgelopen jaar. Deze punten zijn niet gestart/afgerond aangezien we het afgelopen schooljaar erg veel en erg lang Corona binnen de school gehad hebben. We pakken nu de draad weer op en hopen onze plannen dit jaar wel te verwezenlijken.

We gaan aan onder andere aan de slag met het verder implementeren van de nieuwe rekenmethode (Wereld In Getallen 5) en we gaan starten met de implementatie van de nieuwe methode voor begrijpend lezen (Leeslink, Staalversie) 

Het beleid betreffende Burgerschap en Socialisatie wordt opgesteld en het School Ondersteuningsprofiel wordt bijgesteld.

Als team gaan we ons oriënteren op een doorgaande lijn voor Wetenschap en Techniek waarbij ook het onderzoekend leren een plek zal krijgen.

Om de communicatie rondom de ontwikkeling van uw kind recht te doen zijn we aan het kijken of en hoe we met een rapport/rapportfolio/portfolio willen werken.