Passend onderwijs

Wet op Passend Onderwijs in onze praktijk


Vanaf 1 augustus 2014 geldt de Wet op Passend Onderwijs. Passend Onderwijs is goed onderwijs voor alle leerlingen, ook voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zie ook op de website www.passendonderwijs.nl

Het doel van deze wet is dat:

Ieder schoolbestuur/stichting onderwijs kan bieden aan iedere leerling, ook aan zorgleerlingen.

 • Als de eigen school geen passend onderwijs kan verzorgen, dan krijgt het kind een plaats op een andere school. De school helpt bij het zoeken naar een geschikte school binnen een samenwerkingsverband.
 • Het samenwerkingsverband is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het terrein van passend onderwijs. Er bestaan nu ook al samenwerkingsverbanden van scholen, maar deze worden in het nieuwe systeem deels samengevoegd en krijgen er nieuwe taken bij. De schoolbesturen primair onderwijs in Friesland hebben er voor gekozen één provinciaal samenwerkingsverband te vormen. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Dit plan is inmiddels klaar en is terug te vinden op de website http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/.
 • In de regio moeten scholen zoveel mogelijk samenwerken met verschillende partijen die bij de ontwikkeling van kinderen zijn betrokken.
 • De leerkracht en de interne begeleider vormen de spil van passend onderwijs; zij herkennen de onderwijsbehoeften van leerlingen en springen daarop in met het onderwijs- en zorgaanbod.
 • Elke school in Nederland heeft een School Ondersteunings Profiel = SOP. In dit SOP beschrijft de school wat zij aan ondersteuning kan bieden aan kinderen. Het SOP bevat informatie over:
  • de mate waarin de school voldoet aan de door het samenwerkingsverband gestelde eisen voor de basisondersteuning;
  • welke deskundigheden de school beschikt en welke deskundigheden zij van buiten beschikbaar hebben;
  • de beschikbare voorzieningen;
  • de partners waar de school mee samenwerkt;
  • de plannen die de school heeft om zich verder te ontwikkelen op bovenstaande punten.

Het samenwerkingsverband ondersteunt de scholen bij de uitvoering ervan. Het School Ondersteunings Profiel van onze school kunt u vinden op de pagina Schoolgids. Ons SOP geeft aan dat wij de basiszorg aan uw kind kunnen garanderen.

 

►Meer informatie over hoe CBS It Harspit invulling geeft aan Passend onderwijs kunt u lezen op de pagina Schoolgids.