Ons team

Het team bestaat naast de directeur uit 7 leerkrachten, 1 onderwijsassistente een vakleerkracht gymnastiek die  de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling. Sommigen hebben zich gespecialiseerd, zo is er een ICT-coördinator.

De teamleden ondersteunen elkaar d.m.v. coaching, intervisie en collegiale consultatie. Daarnaast is er een ondersteunende taak voor de kwaliteitsondersteuner. 

En uiteraard is ook de conciërge een belangrijke ondersteunende schakel voor de schoolorganisatie.